CANON MP237 การดูแลเบื้องต้น ไฟกระพริบ

CANON MP237


การดูแลเบื้องต้น

                                        ควรใช้เครื่องเป็นประจำ อย่างน้อย อาทิตย์ละ 2 ครั้งวิธีการกดปุ่ม ให้กดปุ่ม       Stop ค้างไว้ สัญญาณไฟกระพริบ ตรงรูปสามเหลี่ยมสายฟ้า
  ไฟกระพริบ 1 ครั้ง การทดสอบหัวพิมพ์
  ไฟกระพริบ 2 ครั้ง การล้างหัวแบบธรรมดา
  ไฟกระพริบ 3 ครั้ง การล้างหัวอย่างละเอียด
  ไฟกระพริบ 4 ครั้ง การพิมพ์ Demo เครื่อง
  ไฟกระพริบ 5 ครั้ง การเข้า Service Mode
  ไฟกระพริบ 6 ครั้ง การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์
  ไฟกระพริบ 7 ครั้ง การทำความสะอาด Roller
  ไฟกระพริบ 8 ครั้ง การทำความสะอาดแผ่นรองด้านล่าง 

Error ไฟกระพริบ การ แก้ไข 


  1. 1000 : ไฟกระพริบ 2 ครั้ง ไม่ได้ใส่กระดาษ / ไม่ดึงกระดาษ
  2. 1300 : ไฟกระพริบ 3 ครั้ง มีของติด / กระดาษติดในเครื่อง
  3. 1401, 1403,1485 : ไฟกระพริบ 5 ครั้ง ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง
  4. 1486,1486 : ไฟกระพริบ 7 ครั้ง ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  5. 1682 : ไฟกระพริบ 15 ครั้ง ตลับหมึกมีปัญหา /ตลับเสีย
  6. 1684 : ไฟกระพริบ 14 ครั้ง ตลับหมึกมีปัญหา /ตลับเสีย
  7. 1686 : ไฟกระพริบ 13 ครั้ง หมึกแท้ ในตลับหมดให้กดป่ม Stop ค้างไว้ 10 วินาที
  8. 1687 : ไฟกระพริบ 4 ครั้ง หมึกแท้ ในตลับหมดให้กดป่ม Stop ค้างไว้ 10 วินาที
  9. 1688 : ไฟกระพริบ 16 ครั้ง หมึกแท้ ในตลับหมดให้กดป่ม Stop ค้างไว้ 10 วินาที
  10. 1700 : ไฟกระพริบ 8 ครั้ง ฟองน้ำซับหมึกเกือบเต็ม ให้นำมาส่งที่ร้านเพื่อแก้ไข

ขึ้น Error ไฟส้มเขียว ต่อไปนี้ ให้นำส่งร้าน พื่อแก้ไข

  5011, 5012, 5200, 5400, 5700, 6000, 6800,6801, 5B00, 6930, 6931, 6932, 6933, 6936,
  6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944,6945, 6946, B200